Varför prenumerera?

Prenumerera för att få full tillgång till nyhetsbrevet och dess arkiv. Du får det direkt i din inbox.

Bli en del i en framtidstänkade gemenskap!

Subscribe to Futuramb uppdateringar

Nyhetsbrev med tankar och observationer runt framtiden - i det lite längre och större perspektivet

People

P A Martin Börjesson

Futurist and strategist - interested in how the future emerges in the complex interrelation between humans, society and technology